Your Cart

DARMOWA DOSTAWA OD 99 ZŁ

WYSYŁKA W 24H

Regulamin

NFORMACJE OGÓLNE

Właścicielem sklepu internetowego dlagryzonia.pl jest:

Naturalny Wybór Rafał Zamojski

Sosnówka 2a, 21-143 Abramów

NIP: 716 280 47 49

 1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać tylko za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem dlagryzonia.pl
 2. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
 3. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu i adresu e-mail oraz innych danych wymaganych do sprawnej realizacji zamówienia
 4. Wszystkie ceny objęte ofertą są cenami brutto i zawierają podatek VAT
 5. Dostarczany towar jest wolny od wad
 6. Informacje zawarte na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa
 7. Zapytania mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej sklep@dlagryzonia.pl lub pod numer telefonu +48 781 569 307. Kontakt z Działem Obsługi Klienta jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00.

ZAWARCIE UMOWY

 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta właścicielem sklepu: Naturalny Wybór Rafał Zamojski, Sosnówka 2a, 21-143 Abramów, NIP: 716 280 47 49
 2. W celu zawarcia umowy należy wykonać co najmniej następujące czynności:
 • dodanie do produktu do koszyka;
 • określenie ilości;
 • wybór sposobu dostawy;
 • wybór formy płatności;
 • wybór miejsca wydania zakupionego przedmiotu;
 • Złożenie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”. 
 1. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym sprzedający informuje Kupującego w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia, poprzez wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia i zawarcia umowy.
 1. Kupujący, składając zamówienie powinien umieścić w formularzu wszelkie niezbędne dane, pozwalające na jego poprawną identyfikację, do których należą w szczególności numer telefonu oraz adres e-mail. Warunkiem skuteczności złożenia zamówienia, jest wskazanie przez Kupującego wszystkich danych, które pozwalają na jego prawidłową identyfikację.
 2. W efekcie złożenia zamówienia przez Kupującego oraz potwierdzenia złożonego zamówienia przez Sprzedającego – dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym. Warunki umowy określa niniejszy regulamin.
 3. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 4. Bieg realizacji zamówienia rozpoczyna się z chwilą złożenia zamówienia.
 5. Zakupiony przedmiot umowy jest wysyłany wybranym przez Kupującego sposobem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.
 6. W ramach zakupów w Sklepie internetowym dostępne są – według wyboru Kupującego – następujące formy płatności:
 • Przelewy24 – płatność za pomocą BLIK, szybkich przelewów oraz kart. Pobranie należności następuje w momencie akceptacji transakcji przez operatora płatności;
 • Za pobraniem przy odbiorze przesyłki – płatność regulowana u przewoźnika.
 • Za pobraniem przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy
 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24 – PayPro SA ul. Kancelarska15, 60-327 Poznań
 2. Zamówienie zrealizowane zostanie w terminie od 2 do 5 dni roboczych.

REKLAMACJE

 1. Reklamacji może dokonać tylko zamawiający.
 2. Zakupiony w sklepie towar może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jego niezgodności z zawartą umową sprzedaży. Reklamację można złożyć drogą mailową poprzez przesłanie zdjęcia towaru wraz z opisem wady oraz dowodem zakupu na adres: sklep@dlagryzonia.pl w temacie wpisując słowo „Reklamacja”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep maila.
 3. Wszelkie informacje dotyczące reklamacji kierowane będą na adres e-mail z którego została wysłana reklamacja. Status rozpatrywanych reklamacji oraz dodatkowe pytania można kierować bezpośrednio pod adres e-mail: sklep@dlagryzonia.pl. Kontakt z działem reklamacji jest możliwy wyłącznie drogą mailową.
 4. Informujemy, że produkty przesyłane w ramach reklamacji, muszą spełniać podstawowe wymogi higieniczne. Klient ma obowiązek przedłożyć reklamowany towar czysty, bez zabrudzeń oraz higienicznie nieszkodliwy, tj. również niewydzielający nieprzyjemnych zapachów. Reklamacja asortymentu przesłanego przez klienta, który nie przestrzega zasad higieny, nie zostanie rozpatrzona.

ZWROT I WYMIANA TOWARU

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od daty wydania towaru. Oświadczenie można złożyć wysyłając mail na adres sklep@dlagryzonia.pl. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową, od której odstąpił. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na wskazany adres: Naturalny Wybór Rafał Zamojski, Sosnówka 2a, 21-143 Abramów
 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Wraz z odsyłanym produktem lub produktami Klient jest zobowiązany zwrócić wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony towar posiada uszkodzenia mechaniczne lub gdy występują w nim braki elementów, które stanowią jego integralną część, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827).
 4. Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 5. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem, formularzem zwrotu lub wymiany pobranym ze strony sklepu i dowodem zakupu lub jego kopią, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: Naturalny Wybór Rafał Zamojski, Sosnówka 2a, 21-143 Abramów, z dopiskiem „Zwrot” lub „Wymiana”.
 6. Zwrotu lub wymiany może dokonać tylko zamawiający.
 7. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
 8. Jeżeli Sprzedawca będzie zobowiązany do dokonania płatności na rzecz Klienta, bez względu na tytuł takiej płatności, w szczególności na skutek: dokonania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, dokonania przez Klienta nadpłaty, wzajemnych rozliczeń związanych z wymianą towaru lub towarów, płatność taka będzie dokonania wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez Klienta na formularzu zwrotu lub wymiany bądź w wiadomości e-mail wysłanej wyłącznie z adresu e-mail wskazanego w formularzu rejestracyjnym podczas procesu rejestracji.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 25 maja 2018 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), sklep internetowy www.spizarnia-smaku.pl chroni dane osobowe Klientów.
 2. Administratorem danych osobowych, podanych przez Klientów jest firma Naturalny Wybór Rafał Zamojski, Sosnówka 2a, 21-143 Abramów NIP: 716 280 47 49
 3. Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością w serwisie, w szczególności poprzez rejestrację konta, zadanie pytania, kontakt z biurem obsługi klienta, przeglądanie treści zawartych w serwisie. Podanie danych osobowych wymaganych przy rejestracji lub przy zakupie bez rejestracji jest konieczne w celu umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w sklepie internetowym dlagryzonia.pl. Niepodanie w/w danych przez Użytkownika nie pozwoli na złożenie i zrealizowanie zamówienia.
 4. Administrator może przetwarzać dane osobowe także w innych celach wskazanych w Polityce Prywatności, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub po uzyskaniu zgody Klienta.
 5. Klient ma prawo do dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 6. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, sklep internetowy w ramach realizacji umowy z Klientem jest upoważniony przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety, w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
 7. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 8. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej sklepu internetowego dlagryzonia.pl w zakładce Polityka Prywatności.